Dom Długosza

Dom Długosza ufundowany w XV wieku dla księży misjonarzy przez kronika sandomierskiego Jana Długosza to kolejny przykład architektury gotyckiej w Sandomierzu. Tym razem jest to jednak egzemplum późnogotyckiego wolnostojącego budynku mieszkalnego.

Budynek restaurowany był w latach 30. XX wieku, jednak zachowano przy tym wszystkie jego oryginalne elementy. Obecnie znajduje się tu Muzeum Diecezjalne, które może poszczycić się kolekcją wspaniałych dzieł sztuki – w tym rzeźbami z XII i XIII wieku, malarstwem z wieku XV oraz zbiorem ornatów, tkanin i haftów – głównie przykładami sztuki sakralnej.

Comments are closed.