Góry Pieprzowe

Góry Pieprzowe to część krawędzi Wyżyny Sandomierskiej, które znajdują się na granicy Sandomierza i gminy Dwikozy. Objęte są ochroną w formie rezerwatu – ich urozmaicona rzeźba ze skarpami, wąwozami, osuwiskami i rozpadlinami tworzy przepiękny krajobraz, który warto zobaczyć podczas dłuższej wizyty w Sandomierzu.

Co ciekawe, Góry Pieprzowe to obok Sudetów najstarsze góry w Polsce. Swoją nazwę zawdzięczają barwie łupków kambryjskich, z których są zbudowane i są rezerwatem stepowym – występują to liczne murawy, rzadkie gatunki roślin, a także gęsto rosnące liczne gatunki dzikich róż.

Comments are closed.