Zamek Królewski

Podczas pobytu w Sandomierzu Zamek Królewski to pozycja obowiązkowa na Państwa liście zabytków.

Wzniesiony na wysokim wzgórzu, tuż nad Wisłą, w XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego przekształcił się w budowlę murowaną, jednak wzmianki dotyczące pierwotnego drewnianego grodu sięgają aż czasów Galla Anonima, czyli XI wieku.

Podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku zamek został wysadzony w powietrze, a zostało z niego tylko zachodnie skrzydło z wieżami, jednak szybko Zygmunt III Stary przekształcił tę pozostałość w główny korpus zamkowy typu pałacowego.

Obecnie w zamku mieści się między innymi oddział Muzeum Okręgowego. Budowla góruje nad miastem, co dzień przypominając o jego bogatej historii i znaczącej roli, jaką odegrał Sandomierz w dziejach Polski. Będąc na dziedzińcu, warto zwrócić uwagę, jak piękny widok roztacza się z niego na Wisłę, Stary Port oraz całe miasteczko.

Comments are closed.